FAQ - Často kladené otázky | RadioLAN
INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
 
Ďalšie informácie
Môj RadioLAN WebMail
ZÁKAZNÍCKA LINKA 02/3300 4000  office@radiolan.sk       TECHNICKÁ PODPORA: 02/3300 4111 podpora@radiolan.sk

Časté otázky

Akým spôsobom sa realizuje montáž TV?

Montáž televízie sa realizuje pomocou satelitnej paraboly o priemere 90 cm, ktorú naši technici nainštalujú do exteriéru na vhodné miesto s výhľadom na juh. Z paraboly technici povedú koaxiálny kábel, ktorý ukončia v interiéri na vopred dohodnutom mieste, kde tento kábel pripoja priamo do set-top-boxu. Zároveň technici set-top-box pripoja ethernetovým káblom na internet do už existujúcej infraštruktúry v lokálnej sieti zákazníka. Set-top-box je možné na internet pripojiť aj bezdrôtovo (cez Wi-Fi), kvôli vyššej stabilite a rýchlosti však jednoznačne preferujeme káblové prepojenie. Pripojenie set-top-boxu na internet je nutné pre správnu funkčnosť služby.

Prečo poskytujeme službu len na našich zariadeniach (parabola + STB)?

Pri inštalácii satelitnej televízie používame vždy iba naše paraboly a set-top-boxy. Hlavným dôvodom je v garancia kvality služieb. Je totiž možné, že by pri použití inej paraboly alebo set-top-boxu naša satelitná TV nefungovala správne. To iste platí aj pri použití CI modulu.

Aké mám možnosti vykonávania úhrad?

 • Okamžitá evidencia úhrady:
  • Online platobná brána

   Vykonávanie úhrady cez našu online platobnú bránu, ktorú môžete využiť po prihlásení na našej stránke: https://my.radiolan.sk/login

   Ak máte nastavené zasielanie faktúr na Váš email, stačí zvoliť v emaily uvedenú možnosť ZAPLATIŤ a následne po presmerovaní do online platobnej brány zvoliť možnosť "PLATBA KARTOU" alebo "ONLINE BANKINGOM ZVOLENEJ BANKY". Ak budete postupovať podľa návodu, platba bude zaevidovaná na Vašom užívateľskom účte v krátkom čase.

   Pri výbere možnosti "PLATBA BANKOU" bude Vaša platba zaevidovaná podobne ako pri bežnej úhrade vykonanej z Vašej banky.

   V prípade využitia online platobnej brány Vás prosíme, aby ste pri priamej platbe z vlastného internetbankingu neuhrádzali budúce faktúry kópiou už existujúceho platobného príkazu (debet). Obsahujú totiž odlišné čísla účtov a unikátny VS, ktorý nie je možné viackrát použiť.
  • Platba priamo na pobočke spoločnosti RadioLAN, spol. s r.o.

   Platby vykonané priamo na ktorejkoľvek z našich pobočiek evidujeme hneď po vykonaní úhrady.
  • Platba na našej partnerskej predajni:

   Platby vykonané priamo na našej partnerskej predajni evidujeme hneď po vykonaní úhrady.

       - OxyNet s.r.o. : Hlavná 830/30, 93039 Zlaté Klasy
       - Sortec Malacky : Zámocká 8 (budova pošty), Malacky
 • Ďalšie možnosti vykonania úhrad:
  • Nastavenie trvalého príkazu

   K zadaniu trvalého príkazu vo Vašej banke je potrené zadať číslo účtu, sumu, dátum splatnosti a variabilný symbol z ktorejkoľvek Vašej faktúry.

  • Platba priamym vkladom v banke

  • Platba bankovým prevodom

  • Platba na Slovenskej pošte s použitím QR kódu PayBySquare, ktorý nájdete na každej papierovej či elektronickej faktúre

  • Platba na Slovenskej pošte po vyplnení poštového poukazu typu "U"

  Ako môžem nahrávať na USB Kľúč/harddisk?

  Po pripojení kľúča do USB portu Vás set-top-box vyzve k formátovaniu daného USB kľúča. Po sformátovaní môžete na ovládači stlačiť menu a vôjsť do sekcie nahrávanie. V tejto sekcii si už viete nastaviť presne to, čo potrebujete. Nahrané videá je možné prehrávať iba cez náš set-top-box. Ideálne je vyhradiť si USB kľúč len pre jeden konkrétny set-top-box a nevyťahovať ho, aby sa nestalo, že pri pripojení Vás to znovu vyzve k formátovaniu.

  Čo je hybridná televízia (bonusové programy + archív)?

  Nami poskytovaná televízna služba je hybridná, to znamená, že niektoré kanály fungujú cez satelit, iné cez internet. Cez internet funguje takisto aj archív. Nemusíte sa však obávať toho, že pri sledovaní programu, ktorý funguje cez internet, sa Vám spomalí rýchlosť internetu. Kapacita potrebná na prenos televízneho signálu je totiž oddelená od kapacity vyhradenej pre bežné používanie internetu.

  Koľko TV môžem mať pripojených? Ako môžem využívať službu na viacerých TV?

  U nás nie je limitovaný počet pripojených televízií, čiže je len na Vás koľko televízií potrebujete pripojiť. Pri pripojení viacerých televízií to funguje tak, že pri každej televízii musí byť set-top-box, tým pádom môžete na každej televízií pozerať nezávisle niečo iné.

  Nainštalované zariadenia sú moje, alebo RadioLANu? Aké zariadenia a kedy je potrebné vrátiť po skončení služby?

  Nainštalované zariadenia (konzola, parabola, LNB konvertor, prvý set-top-box) sú majetkom RadioLANu. Tieto zariadenia je nutné po ukončení služby vrátiť, pokiaľ nie je dohodnuté inak. RadioLAN vždy ukončuje službu na prvom STB, zákazník má však možnosť dokúpiť si požadované množstvo set-top-boxov, ktoré ostávajú majetkom zákazníka (tieto zariadenia nie je potrebné vrátiť po ukončení služby).

  Čo je to rýchlosť “surfovania” a čo je rýchlosť “sťahovania”?

  Vyššia rýchlosť "surfovania" znamená, že sa Vám rýchlejšie načíta obsah webstránok, fotografie a videá na Facebooku, Vimeo a pod. Väčšie súbory sa stiahnu nižšou rýchlosťou "sťahovania". Doba stiahnutia takýchto súborov sa výrazne nepredĺži, ale sieť bude mať voľné prostriedky na príjemnejšie prezeranie online obsahu. Rozdelenie teda slúži na to, aby bežní používatelia internetu neboli znevýhodnení pred užívateľmi, ktorí neúmerne zaťažujú sieť.

  Čo je to rýchlosť “odosielania” a čo je rýchlosť “nahrávania”?

  Vyššia rýchlosť “odosielania” znamená, že sa Vám rýchlejšie odošlú emailové správy, správy do chatu, obrázky alebo videá na Facebook, či upravené súbory do cloudu. Z webstránok budete mať rýchlejšiu odozvu, čo sa celkovo prejaví na komforte používania internetu. Väčšie súbory sa budú kontinuálne “nahrávať” nižšou rýchlosťou nahrávania, aby nedochádzalo k neúmernému zaťažovaniu siete v neprospech bežných používateľov.

  Aký význam majú údaje o rýchlostiach služby pripojenia k internetu?

  • Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Poskytovateľ používa vo svojich komerčných komunikáciách, vrátane inzerovania a marketingu v súvislosti s propagovaním ponúk služieb prístupu k internetu, a vrátane uvádzania parametrov služieb v Cenníku (Tarife) a Zmluve. Ak nie je pri údaji o rýchlosti pripojenia jednoznačne uvedené, o akú rýchlosť sa jedná, ide o Proklamovanú rýchlosť. Ak nie je stanovené inak, Proklamovaná rýchlosť je totožná s Maximálnou rýchlosťou.
  • Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.
  • Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú bude mať Účastník k dispozícii 1. pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garant, business a pod.) – na úrovni minimálne 90% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 90% z každého súvislého 4-hodinového intervalu, 2. pri ostatných pripojeniach – na úrovni minimálne 60% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 60% z každého súvislého 24-hodinového intervalu.
  • Minimálna rýchlosť je rýchlosť, ktorá je: 1. pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako garant, business a pod.) – 80% z Maximálnej rýchlosti, 2. pri ostatných pripojeniach – 20% z Maximálnej rýchlosti.

  Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Proklamovanej rýchlosti. Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť, nejedná sa o vadu Služby. Účastník by mal možnosť odchýlky od Proklamovanej rýchlosti zohľadniť pri výbere služby a zvoliť si takú službu, pri ktorej povolená odchýlka od Proklamovanej rýchlosti nebude predstavovať prekážku pre využívanie a poskytovanie aplikácií a služieb prostredníctvom služby.

  Aká je kvalita a rýchlosť poskytovanej služby, obmedzenia služby?

  • Úroveň a kvalitu služby, jej rýchlosť, časovú dostupnosť, a ostatné parametre je Poskytovateľ povinný zabezpečovať a dodržiavať na Rozhraní. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov služby, zapríčinené Koncovým zariadením, vedením od Rozhrania ku koncovému zariadeniu, alebo nastavením koncového zariadenia.
  • Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za koncové zariadenie, ani za dáta, prenášané prostredníctvom siete.
  • Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov služby, ktoré nastalo v dôsledku vyššej moci, živelnej pohromy, neoprávneného zásahu do prevádzky siete a služieb, alebo z rozhodnutia štátnej moci.
  • Ak Poskytovateľ na sieti a službe uplatňuje postupy zamerané na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, je povinný zverejňovať tieto informácie prostredníctvom svojho Webového sídla s cieľom transparentného informovania záujemcu a Účastníka o podrobnostiach služby a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb.
  • Ak Poskytovateľ vydá pravidlá pre využívanie služby, Účastník je povinný tieto pravidlá rešpektovať a neužívať službu spôsobom, ktorý týmto pravidlám odporuje. Takéto používanie služby je považované za jej zneužívanie.
  • Účastník je povinný službu využívať v súlade s platnými predpismi; napríklad zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
  • Ak je pripojenie realizované na rádiovom rozhraní vo frekvenčnom pásme dostupnom pre využívanie na základe Všeobecného povolenia (tzv. voľné alebo nelicencované pásmo), Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zníženie kvality alebo dostupnosti služby v dôsledku škodlivého rušenia v príslušnom frekvenčnom pásme; práva Účastníka týmto nie sú dotknuté.
  • Rýchlosť komunikácie voči koncovým bodom v internete je závislá od rýchlosti pripojenia týchto koncových bodov k internetu, ich aktuálnej zaťaženosti, stratovosti paketov a sieťovej latencie. Za nedosiahnutie rýchlosti voči koncovým bodom v internete preto Poskytovateľ nezodpovedá. Poskytovateľ zodpovedá za dodržanie rýchlosti v rámci svojej siete a v rámci prepojenia na národný internetový uzol - slovenské peeringové centrum SIX v Bratislave.
  • Poskytovateľ je povinný poskytovať službu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (ďalej len „Nariadenie“) s cieľom zabezpečiť Účastníkovi prístup k otvorenému internetu.
  • Ak Poskytovateľ v súlade s Nariadením uplatní opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, je povinný o tom Účastníka informovať. Poskytovateľ neuplatňuje opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli negatívne vplývať na súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov.
  • Údaje o rýchlostiach služby pripojenia k internetu majú nasledujúci význam:

   - Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Poskytovateľ používa vo svojich komerčných komunikáciách, a vrátane uvádzania parametrov služieb v Cenníku a Zmluve. Ak nie je pri údaji o rýchlosti pripojenia jednoznačne uvedené, o akú rýchlosť sa jedná, ide o Proklamovanú rýchlosť. Proklamovaná rýchlosť je totožná s Maximálnou rýchlosťou.

   - Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.

   - Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú bude mať Účastník k dispozícii na úrovni minimálne 60% z Maximálnej rýchlosti počas každého dňa (24h).

   - Minimálna rýchlosť je rýchlosť, na ktorú sa môže znížiť rýchlosť pripojenia. Minimálna rýchlosť je 20% z maximálnej rýchlosti.

  • Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Proklamovanej rýchlosti. Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť, nejedná sa o vadu Služby.
  • Poskytovateľ Účastníka týmto informuje, že v prípade zníženia rýchlosti služby:

   - na prenesenie súborov a načítanie webových stránok bude potrebný dlhší čas,

   - pri streamovacích video službách môže byť znížená kvalita videa, prenos môže byť prerušovaný či inak sťažený,

   - funkčnosť špeciálnych aplikácií a služieb, vyžadujúcich určitú rýchlosť pripojenia, môže byť obmedzená.

  • V prípade významných, nepretržitých alebo pravidelne sa opakujúcich nezrovnalostí medzi skutočnou výkonnosťou (rýchlosťou alebo inými parametrami), má Účastník nárok na použitie nápravných prostriedkov – podania sťažnosti a podania reklamácie. Sťažnosť sa podáva Poskytovateľovi, a to spravidla elektronickou poštou, alebo osobne, odpoveď na sťažnosť zasiela Poskytovateľ Účastníkovi spravidla elektronickou poštou. Sťažnosť a Reklamácia sa podáva a vybavuje spôsobom podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uvedený vo Všeobecných podmienkach.

  Potrebujem na inštaláciu internetu RadioLAN pevnú linku, alebo rozvody káblovej televízie?

  Nie. Inštalácia internetu je na vlastnej sieti spoločnosti RadioLAN. Pripojenie je možné buď na štrukturovanú kabeláž vo Vašom bytovom dome (zvyčajne vedúcu v stupačkách), alebo prostredníctvom mikrovlnného pripojenia cez anténu a mikrovlnný modem.

  Aký internet je pre mňa vhodný?

  To závisí od toho, aký ste typ užívateľa. Široká škála produktov a cien uspokojí tak nenáročných užívateľov ako aj užívateľov s vysokými nárokmi na pripojenie a jeho kvalitu. Základné pripojenie vhodné pre domácnosti má názov Klik (programy S, M, L, XL, XXL - už od 4,90,- mesačne až do rýchlosti surfovania 150 Mbps). Náročnejší užívatelia a firemní užívatelia si môžu vybrať z ponuky Malé firmy, Stredné firmy a Veľké firmy.

  Aké sú inštalačné poplatky za zriadenie domáceho a firemného internetového pripojenia?

  Cena zriadenia pre programy Klik M, L, XL a XXL je 49,- € s DPH pri 24-mes., 59,- € s DPH pri 12-mes., 69,- € s DPH pri 0-mes. viazanosti a pre program Klik S je cena zriadenia 69,- € s DPH. Táto cena obsahuje zriadenie linky podľa tarify. Pri individuálnom pripojení cez anténu obsahuje všetky potrebné zariadenia (anténu, kábel, router, konzolu, montáž, dopravu ...). Pokiaľ sa pripájate na káblové vedenie, cena obsahuje montáž a ethernetový router. Viac informácií je v bode 3. a 4.

  Cena zriadenia programov pre náročnejších užívateľov, alebo firemných užívateľov je rôzna a závisí od zvoleného programu a tým aj technológie.

  Čo obsahuje inštalačný poplatok pri bezdrôtovom pripojení cez anténu?

  Bezdrôtové pripojenie najčastejšie inštalujeme na rodinné domy a individuálne byty. Na konzolou nainštalujeme anténu s mikrovlnným zariadením na fasádu budovy, alebo na strechu domu. Tenký Ethernetový kábel vedúci zo strechy ukončíme RJ45 zástrčkou, ktorú si zákazník môže pripojiť priamo do PC, alebo WiFi zariadenia. V cene inštalácie je pripojenie jedného PC. Zriaďovací poplatok obsahuje: jednoduchú konzolu na fasádu alebo na existujúci stožiar, mikrovlnné zariadenie s anténou, 20m Outdoor Ethernet káblu CAT5e, ukončenie v budove, montáž, odovzdanie s konfiguráciou PC. V prípade zložitejšej inštalácie (napr. stožiar, viac káblu, zložitá inštalácia a pod.) sa technik na obhliadke s klientom dohodne na individuálnom rozpočte. V prípade potreby je možné s technikmi dohodnúť inštaláciu ďalšieho PC za osobitný poplatok podľa tarify služby. O individuálnej inštalácii je potrebné informovať RadioLAN pri objednávke.

  Čo obsahuje inštalačný poplatok pri káblovom vedení?

  Káblové vedenie väčšinou inštalujeme v bytových domoch pre väčší počet bytových jednotiek. Natiahneme kábel v stúpačke na chodbe domu a ukončíme ho pri PC vo Vašom byte. Tam nainštalujeme ethernetový router na ktorý je možné pripojiť PC, wifi AP a pod. Nakonfigurujeme PC a administratívne povolíme internetové pripojenie podľa zmluvy a objednávky služby. V cene zriaďovacieho poplatku nie je lištovanie v byte zákazníka.

  Môžem využiť akciovú ponuku?

  Áno, vždy máme pre Vás aktuálnu akciu. Momentálne ponúkame v akcii programy Klik S, M, L, XL a XXL. Môžete využiť zľavu na mesačný poplatok pri viazanosti. Akciová cena platí iba pri viazanosti na určité obdobie počas celého obdobia viazanosti. Aby ste po skončení viazanosti neplatili viac, viazanosť sa automaticky obnoví. Pred skončením viazanosti Vás budeme informovať o novej ponuke a o ďalších možnostiach zaslaním SMS. Preto je dôležité, aby ste nás informovali o Vašom aktuálnom kontakte.

  Ako často aktualizujete ponuku a ako môžem získať nové programy?

  Našu ponuku aktualizujeme pravidelne tak, aby sme udržiavali krok s dobou a potrebami klientov. Po zmene ponuky však nemôžeme žiadnemu zákazníkovi svojvolne zmeniť program (názov, cenu, podmienky atd.) ktorý má zmluvne dohodnutý. Preto sa môže stať, že niektorí klienti počas viazanosti nebudú mať možnosť prechodu na rýchlejší, prípadne lacnejší program. Rovnako umožňujeme bezplatný prechod na nové programy v prípade zopakovanej viazanosti (teda druhej a ďaľšej).

  Nainštalované zariadenia sú moje, alebo sú zapožičané?

  Zariadenia potrebné na pripojenie zostávajú majetkom spoločnosti RadioLAN, spol. s r.o., pretože RadioLAN je prevádzkovateľom siete, ktorej súčasťou je aj koncové zariadenie. Toto zariadenie je možné prevádzkovať len v prípade, že prevádzkovateľ je aj majiteľom zariadenia. Navyše na zariadenie drží servis, správu aj záruku. Pokiaľ sa zariadenie počas doby pripojenia pokazí, RadioLAN Vám ho bezplatne vymení aj mimo záruky. Uvedené platí len pre zariadenia potrebné na pripojenie - odovzdanie služby, nie na domáce Wifi routre, switche a pod, ktoré sú v sieti užívateľa. Tieto zariadenia sú majetkom užívateľa a nesie za ne zodpovednosť sám.

  Sieťová karta – Potrebujem mať v PC sieťovú kartu? Ak nemám, čo môžem robiť?

  Áno, potrebujete mať sieťovú kartu (RJ45 konektor v PC alebo notebooku, alebo WiFi adaptér ak použijete WiFi router). Ak ju nemáte, informujte o tom technikov na obhliadke. Sieťovú kartu Vám technici prinesú a nainštalujú v rámci montáže. Ak požiadate technikov o inštaláciu sieťovej karty, súhlasíte s rozobratím Vášho PC a teda aj s možnosťou straty záruky na PC ak existuje. Ak nesúhlasíte so zabezpečením inštalácie našimi technikmi, odporúčame využiť služby autorizovaného servisu Vášho PC. Inštalácia sieťovej karty nijako nesúvisí s inštaláciou pripojenia a jeho funkčným odovzdaním. Úspešnosť inštalácie sieťovej karty závisí aj od operačného systému, voľného funkčného slotu v PC, stavu OS a iných faktoroch. Službu dodávame zdarma ku inštalácii a všetku zodpovednosť za inštaláciu preberá zákazník na seba. Cena ethernetovej sieťovej PCI karty je cca 6 € s DPH.

  Koľko počítačov môžem pripojiť?

  Pri žiadnom z našich programov nelimitujeme počet počítačov pripojených na jednu linku. Môžeme len odporúčať, pre koľko PC je program vhodný. Základné programy Klik nie sú vhodné pre pripojenie väčšieho počtu súčasne pracujúcich PC. Ostatné programy môže využívať väčšie množstvo zariadení.

  Aký je postup pri pripájaní a koľko trvá?

  Telefonicky alebo emailom si dohodnete termín obhliadky našim technikom. Obhliadka je bezplatná a nezáväzná. Technik posúdi možnosť pripojenia a dohodne s Vami technické podrobnosti ako umiestnenie antény, vedenie káblu k PC, napájanie zariadenia a vypíše obhliadkový list. Potom stačí telefonicky alebo emialom zrealizovať objednávku a dohodnúť termín inštalácie. Bežný čas dodania služby od objednávky je do 5-7 pracovných dní. Záleží od obsadenosti termínu.

  Môžem cez internet od RadioLANu využívať všetky služby internetu? (napr. IRC, internetbanking, dc++, VPN). Dostanem ku pripojeniu statickú verejnú IP adresu?

  Áno, môžete využívať všetky dostupné služby. Neblokujeme žiadnu prevádzku na žiadnej linke. Pre domáce linky aplikujeme na sieti QoS (Quality of Services), čo je spôsob priorizácie packetov v IP sieti. Preferovaný typ prevádzky (web, e-mail, VoIP, FTP ) má prednosť pred iným typom prevádzky (sťahovanie dát cez peer-to-peer; napr. DC++, e-donkey a pod.) v záujme spokojnosti všetkých zákazníkov. Pri pripojení neaplikujeme žiadne FUP (Fair use policy - pravidlá pre spravodlivé využívanie služby).

  Linky pre náročnejších užívateľov a firemné linky nemajú žiadne obmedzenia a ich pripojenie do siete internet je transparentné s vyhradeným pásmom.

  Pre využívanie niektorých typov komunikácie - napr. špeciálne VPN, špeciálne p2p, remote desktop a pod, môže vzniknúť potreba statickej verejnej IP adresy. Ku programom Klik je možné túto službu aktivovať za dodatočný mesačný poplatok. Programy pre náročnejších užívateľov túto službu už obsahujú v základnej cene. Spomínaný špeciálny typ prevádzky nie je považovaný za potrebný pri základnom domácom pripojení, preto je služba spoplatnená navyše, v zmysle cenníka služieb.

  Čo je verejná statická IP adresa?

   Majte vaše zariadenia prístupné na dosah ruky, kdekoľvek sa nachádzate.
  • Doplnková služba k aktívnej službe.
  • Jedna statická IP adresa k pripojeniu.
  • Bez obmedzenia využívajte všetky porty.
  • S fixným mesačným poplatkom 6 € s dph.
   Služba je určená pre:
  • bezpečnostné a kamerové systémy
  • zariadenia spravované na diaľku
  • akékoľvek zariadenie, na ktoré potrebujete pristupovať z internetu

  Čo je verejná dynamická IP adresa?

   Pri každom pripojení môže byť pridelená iná verejná IP adresa.
  • Doplnková služba k aktívnej službe.
  • Bez obmedzenia využívajte všetky porty.
  • Nutnosť kontrolovať si aktuálnu verejnú IP adresu.
  • S fixným mesačným poplatkom 3 € s dph.
   Služba je určená pre:
  • ak potrebujete využívať verejnú IP adresu, ale nemusí byť statická
  • ak chcete vyuzivať DYN DNS
  • pre majiteľov herných konzol ktoré vyžadujú pre správnu funkcionalitu verejnú IP adresu

  Platím za prenesené dáta?

  Nie, v paušále môžete stiahnuť ľubovoľný objem dát. Nemôže sa teda stať, že dostanete vyššiu faktúru za internet, ako by ste čakali. Rovnako neredukujeme rýchlosť, ak prenesiete určitý objem dát. Nemusíte sa teda báť využívať svoje pripojenie naplno.

  Akou rýchlosťou mi vlastne pôjde pripojenie?

  Programy pre nenáročných užívateľov majú iné technické parametre ako programy pre náročnejších a firemných užívateľov. Tomu zodpovedá samozrejme aj cena pripojenia. Ponuka Klik je určená pre užívateľov nenáročných na rýchlostný komfort a stabilitu rýchlosti. Ide o pripojenie u ktorého rýchlosť môže kolísať v závislosti od zaťaženia siete. Ak je sieť nezaťažená, pripojenie Klik pôjde maximálnou deklarovanou rýchlosťou. V čase zaťaženia siete však môže byť táto rýchlosť čiastočne redukovaná. Rýchlosť uvádzaná v ponuke Klik je maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi a od užívateľa.

  Ponuka pre náročnejších užívateľov Malé firmy, Stredné firmy a Veľké firmy je bez agregácie v národnom peeringovom centre. Znamená to, že s nikým nezdieľate Vašu rýchlosť. Pripojenie teda pôjde nastavenou zvolenou rýchlosťou. Rýchlosť sťahovania dát môže závisieť aj od rýchlosti povolenej na druhej strane, odkiaľ sťahujete dáta. Pripojenie bez agregácie znamená, že nezdieľate Vašu rýchlosť pripojenia na agregačnom zariadení RadioLANu. V prípade programov Malé firmy, Stredné firmy a Veľké firmy ide o pripojenie Point-to-Point. Pripojenie nezdieľa ani fyzickú vrstvu, na prístupovom bode má užívateľ zariadenie iba "pre seba" (vyhradené pásmo- pripojenie bod-bod). Rýchlosť v takomto prípade nekolíše. Garancia vyjadruje vyššiu zmluvnú dostupnosť služby a zmluvne dohodnuté reakčné časy na servisné prípady. Garantované linky sú v našej ponuke označené ako firemné produkty.

  Aký je rozdiel medzi firemnou linkou a domácim pripojením?

  Domáce pripojenie Klik je optimalizované pre najbežnejšiu prevádzku akou je browsovanie, email, FTP, CHAT, počúvanie hudby a telefonovanie. Táto prevádzka má v sieti prednosť pred inými menej používanými službami. Tákáto optimalizácia sa nazýva priorizácia packetov. Domáce pripojenie sa realizuje pripojením klientského zariadenia na multibod, podobne ako mobilný telefón.

  Pri firemnom pripojení alebo pripojení pre náročnejšieho užívateľa neuplatňujeme žiadnu optimalizáciu, vytvoríme jednoducho transparentný kanál do národného peeringového centra vo zvolenej rýchlosti. Navyše pre každý program Malé firmy, Stredné firmy a Veľké firmy firmu vytvoríme dedikovaný spoj, takže na prístupovom bode sa vytvorí anténa slúžiaca len pre konkrétneho užívateľa. Zaručíme tak stabilnú odozvu, letenciu a garanciu pripojenia. Navyše pre každú firemnú linku držíme garantovaný servis na základe SLA zmluvy (service level agreement).

  Aká je minimálna a maximálna doba viazanosti?

  Od 1.1.2012 platia nové pravidlá v dĺžke kontraktu (viazanosti). Krátky výklad zákona hovorí: "V prípade uzavretia zmluvy o poskytovaní verejnej služby s viazanosťou musia byť dodržané zákonné podmienky, to znamená pri prvom uzavretí zmluvy môže byť obdobie viazanosti maximálne 24 mesiacov s možnosťou výberu ponuky viazanosti aj na obdobie maximálne 12 mesiacov a pri druhom a ďalšom uzavretí zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby môže byť obdobie viazanosti aj viac ako 24 mesiacov, ale zároveň za podmienky možnosti uzavrieť zmluvu s viazanosťou na obdobie maximálne 12 mesiacov.“. Spoločnosť RadioLAN má v ponuke všetkých programov aj 12 mesačnú viazanosť. Obecne platí, že čím je viazanosť dlhšia, tým výhodnejšiu ponuku môže zákazník dostať. RadioLAN počas doby viazanosti cenu pripojenia nemení. Akciová cena teda platí počas celej doby viazanosti rovnaká.

  Čo obnáša zmluva o pripojení?

  Zmluva o pripojení sa skladá zo samotnej zmluvy a objednávky služby. Ak máte viac pripojení, alebo viac služieb, zmluvu máte jednu, objednávku však na každú službu zvlášť. V objednávke služby sú uvedené všetky parametre služby, miesto odoberania, minimálna viazanosť, celková cena za pripojenie, a ďalšie dôležité parametre, preto odporúčame, aby ste si vopred preštudovali všetky súvisiace dokumenty uvedené pri každom programe.

  Pri programoch, kde sa mesačný poplatok za službu vzťahuje na obdobie viazanosti (Klik) sa v záujme zachovania zvýhodnenej ceny viazanosť po jej skončení automaticky obnovuje na rovnaké obdobie. Snažíme sa tak predísť zvýšeniu ceny za službu po skončení viazanosti. To však neznamená, že sa služba nedá vypovedať. Upraviť, alebo zrušiť zmluvu môže užívateľ vždy počas troch mesiacov pred skončením viazanosti. Pokiaľ o to písomne požiada, služba sa upraví, alebo ukončí ku koncu viazanosti tak, ako je obvyklé.

  Ako zmluvu vypovedať?

  Pokiaľ máte pocit, že Vám pripojenie nevyhovuje, alebo nie ste s parametrami služby spokojní, prosím neváhajte nás kontaktovať. V portfóliu máme množstvo produktov, určite pre Vás nájdeme vhodnejší alebo lepší produkt. Pokiaľ sa aj napriek tomu rozhodnete podať výpoveď, presvedčte sa, že Vám uplynula prípadná doba viazanosti, aby ste sa vyhli plateniu pokuty. Pokuta je pre rôzne produkty a viazanosti rôzne vysoká, jej výšku môžete nájsť v súvisacich dokumentoch v "zmluve o pripojení". V oddelení dokumenty nájdete tlačivo "žiadosť o ukončenie poskytovania služieb". Toto tlačivo je potrebné riadne vyplniť a odoslať na adresu poskytovateľa s preukázateľným doručením. Ak nie je uvedené inak, na zmluvu sa vzťahuje mesačná výpovedná doba, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď podaná a trvá jeden mesiac. Po skončení zmluvy (služby), je potrebné vrátiť koncové zariadenie späť prevádzkovateľovi a to do 30 dní odo dňa skončenia služby. V opačnom prípade bude užívateľovi fakturovaná cena za zariadenie podľa všeobecných zmluvných podmienok.

  Pokiaľ využívate zvýhodnenú cenu počas obdobia viazanosti a zmluvu vypoviete, výpovedná doba začne plynúť vždy až po skončení viazanosti. Preto vždy počítajte s výpovednou lehotou navyše. Toto obdobie vyplýva zo zákona a nie je v moci poskytovateľa zrušiť ho.

  Čo je reklamačný poriadok a kde ho nájdem?

  Reklamačný poriadok je uvedený vždy vo Všeobecných zmluvných podmienkach pre súvisiacu službu. Odškodnenie je pre rôzne služby rôzne vysoké, jeho výšku môžete nájsť v súvisejúcich dokumentoch v "Objednávke služby".

  V prípade, že rozsah, kvalita alebo účtovanie poskytovaných služieb nezodpovedá Zmluve, máte právo v lehote určenej Reklamačným poriadkom uplatniť v danej veci reklamáciu predovšetkým na správnosť účtovania Verejnej služby a kvalitu poskytnutej Verejnej služby.

  Reklamácia sa podáva písomne (osobne alebo doporučene poštou) na adresu Poskytovateľa. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko alebo obchodné meno Účastníka a adresu Účastníka, číslo Zmluvy alebo inú jednoznačnú identifikáciu služby, predmet reklamácie s uvedením podrobností, vlastnoručný podpis Účastníka, resp. oprávnenej alebo splnomocnenej osoby.

  Za účelom riadneho posúdenia reklamácie môžeme žiadať doplnenie ďalších podrobností k predmetu reklamácie.

  Právo na reklamáciu musí byť uplatnené v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry (vyúčtovania), ktorej správnosť je predmetom reklamácie, alebo zistenia závady poskytnutej Verejnej služby alebo zariadenia.

  Pokiaľ sa reklamácia preukáže ako oprávnená, máte právo na kredit podľa tabuľky uvedenej v Objednávke služby, a to za obdobie od nahlásenia poruchy až do úplného odstránenia poruchy, toto právo musíte uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Verejnej služby.

  Výsledok prešetrenia reklamácie Vám oznámime najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

  Ako funguje sieť a čo môžem očakávať v budúcnosti?

  RadioLAN neustále kontroluje kvalitu a kapacitu prístupových bodov a pravidelne zlepšuje parametre siete tak, aby poskytol čo najkvalitnejšiu službu pre užívateľov. Navyše väčšinu bodov zálohujeme backup pripojením a zálohou elektrickej energie. Neustály rast a rozširovanie pokrytia vyžadujú úpravy na sieti, s čím môžu súvisieť krátke odstávky siete. O odstávke vždy vopred informujeme emailom tých zákazníkov, ktorých sa to týka. Naše zariadenia neustále kontrolujú prevádzku, vyhodnocujú typ a robustnosť prevádzky a pod. Preto v záujme ochrany užívateľov pred útokmi môžu zariadenia vyhodnotiť určitý typ prevádzky ako nebezpečný a obmedziť ho, alebo celkom pozastaviť. Chránime tak užívateľov pred rýchlim šírením niektorých vírusov, ktoré ďalej zahlcujú sieť, alebo užívateľské stanice.

  Ako si môžem skontrolovať úhrady, aktivované služby, spotrebu minút, užívateľské nastavenia a platenie?

  Najjednoduchšie je prihlásenie do privátnej zóny, kde nájdete všetky potrebné informácie. Pokiaľ hľadáte iný spôsob, neváhajte kontaktovať počas pracovnej doby fakturačné oddelenie na tel. č. 02-33004000, kde Vám pomôže operátor formou hlasovej správy. Rovnako Vám môžeme poslať informácie formou SMS, alebo emailovej správy. Všetky informácie z uvedenej oblasti sú bezplatné. Pokiaľ máte problém s úhradou faktúr alebo s vyúčtovaním, neváhajte rovnako kontaktovať fakturačné oddelenie.

  Ponúkate služby pre zdravotne postihnutých užívateľov, užívateľov s nízkymi príjmami alebo osobitnými sociálnymi potrebami?

  O využívanie našich služieb sa môžu uchádzať všetci záujemcovia bez rozdielu, celá naša ponuka služieb je platná aj pre týchto užívateľov. RadioLAN uplatňuje rovnocenný prístup ku všetkým záujemcom a účastníkom, nerobíme rozdiely ani neznevýhodňujeme nikoho na základe jeho zdravotného alebo sociálneho postavenia.

  Ako môžem uhrádzať za služby?

  Za služby môžete uhrádzať cez online platobnú bránu, osobne v prevádzke spoločnosti, prevodom na účet, trvalým príkazom, alebo vkladom v banke, či na pošte. Variabilný symbol na faktúrach sa mení, aby bolo jasné za ktoré obdobie ste uhrádzali. Pokiaľ si chcete nastaviť trvalý príkaz, môžete používať stále rovnaký variabilný symbol, je však potrebné aby ste nám ho oznámili.

  Môžem zaplatiť aj na dlhšie obdobie? Dostanem za to zľavu?

  Vzhľadom na opakujúce sa platby a množstvo administratívy s tým spojenej preferujeme platbu na rok vopred. Úspora nákladov na administratívu nám umožní zvýhodniť Vašu cenu pripojenia a to v niektorých prípadoch až o viac ako dva mesiace z roku. Môžete tak ušetriť za pripojenie a nemusíte sa každý mesiac zaoberať platbou.

  Môžem telefonovať cez internet?

  Áno, okrem rôznych VoIP (Voice Over IP) voľných služieb (napr. SKYPE), môžete využiť aj hlasovú telekomunikačnú sieť RadioLAN. Pri aktivácii niektorých z programov VoIP získate rovnaký štandard ako pri pevnej linke. Navyše si za jednorázový nízky poplatok môžete nechať preniesť svoje terajšie telefónne číslo v pevnej sieti. Výhodou môže byť napríklad VoIP produkt bez mesačných poplatkov, kde platíte iba to, čo v skutočnosti pretelefonujete, podľa tarify programu. Všetky VoIP služby fungujú rovnako, ako konvenčná telefónna linka, môžete využívať univerzálnu službu, tónovú voľbu, identifikáciu volajúceho alebo zamedzenie prezentácie volajúceho, tiesňové volania a pod. To všetko bez pridaných mesačných poplatkov. Navyše si môžete nechať zriadiť ľubovoľný počet liniek, pretože nepotrebujete žiadne káble z ulice. Všetky informácie o Vašich hovoroch a ich cene si môžete prezerať v prehľadných tabuľkách po prihlásení do privátnej zóny RadioLAN.

  Ako funguje VoIP?

  Volanie cez internet je veľmi vhodnou alternatívou ku klasickej pevnej linke. Ceny volaní sú podstatne nižšie ako štandardné ceny pri pevnej linke aj bez potreby platenia paušálu. Navyše ak platíte paušál, môžete získať ešte nižšie ceny.

  Ako je to možné? V prvom rade poskytovateľ nemusí udržiavať pevný metalický drôt až ku Vám domov, nahradí ho internet. Preto je cena prirodzene nižšia. Navyše nakupujeme minúty od rôznych poskytovateľov, čo nám umožňuje využiť najlepšiu cenu od konkrétneho poskytovateľa pre Vás. Je napr. prirodzené, že cena za minútu do Čiech nakúpenú od českého poskytovateľa je nižšia ako od slovenského poskytovateľa.

  Aké číslo(a) mi poskytnete?

  Samozrejmosťou je telefónne čislo zodpovedajúce Vašemu bydlisku, teda naríklad s predvoľbou 02 pre Bratislavu, 034 pre Malacky a pod. Toto číslo však v zmysle zákona musí byť pevne nainštalované na určitej adrese. Dôvodom je správna lokalizácia pri volaniach na záchranné zložky 112, 158...

  Aby ste sa mohli voľne pohybovať a nebyť viazaný predvoľbou, radi Vám poskytneme negeografické číslo, ktoré je určené práve pre VoIP. Toto číslo môžete "prenášať" napr. na služobnú cestu, či do zahraničia.

  Ku geografickému aj negeografickému číslu je samozrejmosťou možnosť prenosu čísla ku/od iného poskytovateľa. Vzhľadom na rôzne možností VoIP služieb Vám radi vypracujeme konkrétnu ponuku najvýhodnejšiu pre Vás.

  Účastník verejnej telefónnej služby s prideleným geografickým číslom má právo na zverejnenie alebo nezverejnenie osobných údajov v telefónnom zozname a informačných službách o účastníckych číslach, pričom účastník, ktorý je fyzickou osobou má právo vybrať si, ktoré osobné údaje budú zaradené.

  Ako postupovať pri servise alebo poruche?

  Detailný popis pravidiel servisu, postupu pri servise a ďalšie pokyny nájdete v sekcii podpora.