Napísali o nás | RadioLAN
INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
TECHNICKÁ PODPORA
02/3300 4111
podpora@radiolan.sk
ZÁKAZNÍCKA LINKA
02/3300 4000
office@radiolan.sk

RadioLAN v tlači

 1. Pozrite si 10 najväčších internetových poskytovateľov na Slovensku
 2. TouchIT - Regulačný úrad - 10 najväčších poskytovateľov
 3. Najviac užívateľov malo pevný širokopásmový internet od Slovak Telekom
 4. Slováci sa najviac pripájali na internet cez DSL Slovak Telekom
 5. Rebríček desiatich najväčších slovenských poskytovateľov pripojenia
 6. Jednotný telekomunikačný trh 2014 - Správa RÚ SR
 7. http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-21/radosti-a-strasti-v-regionoch.html
 8. http://mobilmania.azet.sk/clanky/cim-prerazi-4-operator-mestami-a-pravymi-datami/sc-3-a-1133130/default.aspx
 9. http://bratislava.sme.sk/c/6902570/test-wifi-verejne-su-pomale.html
 10. http://technologie.etrend.sk/telekomunikacie/radiolan-nakupoval-na-liptove-aj-zahori.html
 11. http://www.inet.sk/clanok/13370-alpi-davajte-si-pozor-na-reklamne-triky/
 12. http://www.zive.sk/tlacove-spravy/radiolan-vyjadrenie-k-znizeniu-poplatkov-za-frekvencie/sc-5-a-300004/default.aspx
 13. http://openiazoch.zoznam.sk/cl/118893/Operatori-budu-od-aprila-za-frekvencie-platit-o-menej
 14. http://technologie.etrend.sk/telekomunikacie/tu-sr-znova-znizi-uhrady-za-frekvencie.html
 15. http://mobil.sme.sk/c/6299248/nizsie-prepojovacie-poplatky-zlacnia-sluzby-alternativnych-operatorov.html
 16. http://www.itnews.sk/spravy/telekomunikacie/2012-03-15/c147376-regulacia-prepojovacich-poplatkov-vyvolava-rozne-reakcie
 17. http://www.24hod.sk/regulacia-prepojovacich-poplatkov-vyvolava-rozne-reakcie-cl189607.html
 18. http://www.finance.sk/spravy/finance/84505-regulacia-prepojovacich-poplatkov-vyvolava-rozne-reakcie/
 19. http://openiazoch.zoznam.sk/cl/118717/Regulacia-prepojovacich-poplatkov-vyvolava-rozne-reakcie
 20. http://www.webnoviny.sk/ekonomika/regulacia-prepojovacich-poplatkov-vyvo/478078-clanok.html
 21. http://www.satelitnatv.sk/2012/03/09/silna-slnecna-burka-co-jednych-strasi-inych-tesi/
 22. http://www.zive.sk/tlacove-spravy/silna-slnecna-burka--co-jednych-strasi-inych-tesi/sc-5-a-299754/default.aspx
 23. http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/ekonomika/pozor-na-uzatvaranie-zmluv-s-operatormi.html
 24. http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/technologie/francuzi-saleju-novy-mobilny-operator-ponukol-rozpravkove-ceny.html
 25. http://www.mobilmania.sk/tlacove-spravy/mobilni-operatori-aj-obcania-by-mohli-byt-s-poplatkom-za-predlzenie-licencii-spokojni/sc-5-a-1127254/default.aspx
 26. http://www.zive.sk/tlacove-spravy/ministerstvo-vnutra-sr-chce-poskytovatelom-predlzit-cas-na-uchovavanie-prevadzky/sc-5-a-298760/default.aspx
 27. http://www.inet.sk/clanok/12701-ani-tvrdsie-povinnosti-nedokazu-nahradit-ostrazitost-spotrebitelov/
 28. http://www.inet.sk/clanok/12705-budeme-telefonovat-lacnejsie/
 29. http://mobilmania.azet.sk/clanky/lte-rychlo-rastie-zatial-bez-slovenska/sc-3-a-1127332/default.aspx

Zverejnené tlačové správy

 1. Jednotný telekomunikačný trh - správa RÚ
 2. Nárast predaja December
 3. Pozor na spotrebiteľské zmluvy
 4. Pripomienky 2600 MHz
 5. Mobilne licencie
 6. Uchovávanie informácii
 7. Erupcie na slnku
 8. Poplatky za prepojenie
 9. Poplatky za frekvencie
 10. Dávajte si pozor na reklamné triky