FIRMY INTERNET TELEFONOVANIE SIETE
 
DOMÁCNOSTI
TECHNICKÁ PODPORA
02/3300 4111
podpora@radiolan.sk
ZÁKAZNÍCKA LINKA
02/3300 4000
office@radiolan.sk

Internet

Malé spoločnosti a živnostníci

NEOBMEDZENÝ
OBJEM DÁT
VYSOKÁ RÝCHLOSŤ
PRIDEĽOVANIE
IP ADRIES
ONLINE
PREHĽAD
GARANTOVANÝ
SERVIS
HOSTING
BEZ ČASOVEJ
VIAZANOSTI

Pevné pripojenie do siete internet s firemnými parametrami, vhodné pre malé spoločnosti a živnostníkov. Charakteristickými technickými parametrami a cenou tvorí nadstavbu domáceho pripojenia s firemnými požiadavkami.

Výhoda oproti domácemu pripojeniu

 • paušálne spoplatnenie pri neobmedzenom množstve prenesených dát
 • zmluvne garantovaná dostupnosť služby a kapacity prístupu do internetu
 • vysoká rýchlosť odosielania dát - UPLOAD
 • verejná IP adresa v cene pripojenia
 • časovo garantovaný servis u zákazníka v prípade poruchy
 • zvýhodnené dodatočné služby - webhosting, mailhosting, domain parking
 • mesačný on-line prehľad využívania služby RadioLAN on-line

Technické parametre služby

 • 3 programy s vysokými rýchlosťami pripojenia a minimálnym kolísaním
 • Pripojenie Point to Point - P2P
 • Objem predplatených dát: neobmedzene
 • Časové obmedzenia: neobmedzene (stále pripojenie, platíte len paušál)
 • Počet pripojených PC: neobmedzene
 • pripojenie bez agregácie do národného peeringového centra SIX
 • Verejná IP adresa: v cene pripojenia
 • Garantovaný zmluvný servis vrámci pripojenia

Zaujal Vás produkt?

 • V prípade, že Vás popisované riešenie zaujalo, obráťte sa prosím na naše obchodné oddelenie. Radi Vám poradíme, či zodpovieme Vaše prípadné otázky.
 • Vaše podnety môžete smerovať emailom na office@radiolan.sk, alebo telefonicky na tel. č. 02/33004000.
 • Pre našich zákazníkov poskytujeme individuálne riešenia, preto Vám odporúčame dohodnúť si osobné stretnutie s našimi obchodnými zástupcami. Tí Vám navrhnú najoptimálnejšiu ponuku podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Tarify a ostatné dokumenty nájdete tu:

Dokumenty a tarify