Správa sietí pre firmy | RadioLAN
FIRMY INTERNET TELEFONOVANIE SIETE
 
DOMÁCNOSTI
TECHNICKÁ PODPORA
02/3300 4111
podpora@radiolan.sk
ZÁKAZNÍCKA LINKA
02/3300 4000
office@radiolan.sk

Komplexná správa informačnej infraštruktúry v podniku

Poradenská a analytická činnosť v oblasti informačných systémov

Predaj výpočtovej techniky, príslušenstva a software

Servis a údržba kompletnej IT infraštruktúry

Zabezpečenie priebežnej profylaktiky a zálohovania údajov

Poradenstvo a realizácia komplexnej bezpečnostnej ochrany firmy

Návrh a realizácia internetových a sieťových pripojení firmy

Bezpečnostná ochrana firmy

Archivácia dát