FIRMY INTERNET TELEFONOVANIE SIETE
 
DOMÁCNOSTI
TECHNICKÁ PODPORA
02/3300 4111
podpora@radiolan.sk
ZÁKAZNÍCKA LINKA
02/3300 4000
office@radiolan.sk

Internet

Stredné firmy

NEOBMEDZENÝ
OBJEM DÁT
VYSOKÁ RÝCHLOSŤ
PRIDEĽOVANIE
IP ADRIES
ONLINE
PREHĽAD
GARANTOVANÝ
SERVIS
HOSTING
BEZ ČASOVEJ
VIAZANOSTI

Pevné pripojenie do siete internet s garantovanými parametrami, vhodné pre stredné firmy. Vaša spoločnosť získa pripojením možnosť rýchlej, kvalitnej, efektívnej a stabilnej komunikácie.

Služba je poskytovaná na báze pevného prístupového okruhu (FWA 5,4 GHz). Je ideálnou platformou pre e-business a aplikácie, vyžadujúce garantované parametre spojenia.

Vašej firme zabezpečí národnú a medzinárodnú IP konektivitu, pričom dostupnosť služby a vyhradená prenosová kapacita sú v rámci garancie úrovne kvality služby štandardnou súčasťou servisnej zmluvy (SLA). Služba Vám bude poskytovaná na báze paušálnych poplatkov bez akýchkoľvek obmedzení na čas alebo objem prenesených dát a štandartne zahŕňa základné a doplnkové služby webhostingu, správy pošty a podobne.

Ponúkame Vám

 • paušálne spoplatnenie pri neobmedzenom množstve prenesených dát
 • zmluvne garantovaná dostupnosť služby a kapacity prístupu do internetu
 • vysoká rýchlosť odosielania dát - UPLOAD
 • verejná IP adresa v cene pripojenia
 • časovo garantovaný servis u zákazníka v prípade poruchy
 • zvýhodnené dodatočné služby - webhosting, mailhosting, domain parking
 • mesačný online prehľad využívania služby RadioLAN on-line

Technické parametre služby

 • Rýchlosť pripojenia: n x 1024/1024 kbps (Upload/Download)
 • Pripojenie s vyhradeným pásmom na fyzickej vrstve - Point-to-Point (PTP)
 • Objem predplatených dát: neobmedzene
 • Časové obmedzenia: neobmedzene (stále pripojenie, platíte len paušál)
 • Počet pripojených PC: neobmedzene
 • Verejná IP adresa: v cene pripojenia

Zaujal Vás produkt?

 • V prípade, že Vás popisované riešenie zaujalo, obráťte sa prosím na naše obchodné oddelenie. Radi Vám poradíme, či zodpovieme Vaše prípadné otázky.
 • Vaše podnety môžete smerovať emailom na office@radiolan.sk, alebo telefonicky na tel. č. 02/33004000.
 • Pre našich zákazníkov poskytujeme individuálne riešenia, preto Vám odporúčame dohodnúť si osobné stretnutie s našimi obchodnými zástupcami. Tí Vám navrhnú najoptimálnejšiu ponuku podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Tarify a ostatné dokumenty nájdete tu:

Dokumenty a tarify