Neobmedzený internet na mieru pre veľké spoločnosti | RadioLAN
FIRMY FIRMY INTERNET TELEFONOVANIE SIETE
 
DOMÁCNOSTI
 
Informácie
Môj RadioLAN WebMail
ZÁKAZNÍCKA LINKA 02/3300 4000  office@radiolan.sk       TECHNICKÁ PODPORA: 02/3300 4111 podpora@radiolan.sk

Spravovanie veľkých spoločností

NEOBMEDZENÝ
OBJEM DÁT
VYSOKÁ RÝCHLOSŤ
PRIDEĽOVANIE
IP ADRIES
ONLINE
PREHĽAD
ZÁLOŽNÉ
SPOJENIE
HOSTING
NADŠTANDARDNÉ
PODMIENKY
BEZ ČASOVEJ
VIAZANOSTI

Pevné pripojenie do siete internet s garantovanými parametrami, vhodné pre menšie a stredné spoločnosti s nárokmi na rýchlu, kvalitnú, efektívnu a stabilnú komunikáciu.

Služba je poskytovaná na báze pevného prístupového okruhu (optické pripojenie, metalické vedenie, FWA, licencované rádioreleové spoje). Je ideálnou platformou pre e-business a aplikácie, vyžadujúce garantované parametre spojenia.

Vašej firme zabezpečí národnú a medzinárodnú IP konektivitu, pričom dostupnosť služby a vyhradená prenosová kapacita sú v rámci garancie úrovne kvality služby štandardnou súčasťou zmluvy (SLA). Služba Vám bude poskytovaná na báze paušálnych poplatkov bez akýchkoľvek obmedzení na čas alebo objem prenesených dát a štandartne zahŕňa základné a doplnkové služby webhostingu, správy pošty a podobne.

Ponúkame Vám

 • Spoľahlivé a bezpečné pripojenie bez časovej viazanosti
 • Paušálne spoplatnenie pri neobmedzenom množstve prenesených dát
 • Zmluvne garantovanú dostupnosť služby a kapacitu prístupu do internetu
 • Maximálnu rýchlosť prístupu na domáce a zahraničné web stránky
 • On-line prístup prostredníctvom internetu k informáciám o využívaní služby
 • Ďalšie dodatočné služby
 • Prideľovanie IP adries
 • Mesačný online prehľad využívania služby RadioLAN on-line
 • back up – na Vašu žiadosť Vám bude zriadené záložné spojenie (v prípade výpadku primárnej linky Vaša prevádzka nebude prerušená, koncové zariadenie automaticky aktivuje spojenie prostredníctvom ISDN BRI rozhrania, alebo iného dostupného rozhrania)
 • Web priestor pre Vaše prezentácie na web serveroch RadioLAN
 • Nadštandardné podmienky pre Váš server umiestnený v technológii RadioLAN (klimatizované priestory, zálohované napájanie, optické prepojenie so SIX)
 • Možnosť prenájmu koncového zariadenia

Technické parametre služby

 • Rýchlosť pripojenia: od 512 kbps do N x 512 kbps (Upload/Download)
 • Pripojenie s vyhradeným pásmom na fyzickej vrstve - Point-to-Point (PTP)
 • Objem predplatených dát: neobmedzene
 • Časové obmedzenia: neobmedzene (stále pripojenie, platíte len paušál)
 • Počet pripojených PC: neobmedzene
 • Agregácia: bez agregácie
 • Verejné IP adresy podľa potreby

Zaujal Vás produkt?

 • V prípade, že Vás popisované riešenie zaujalo, obráťte sa prosím na naše obchodné oddelenie. Radi Vám poradíme, či zodpovieme Vaše prípadné otázky.
 • Vaše podnety môžete smerovať emailom na office@radiolan.sk, alebo telefonicky na tel. č. 02/33004000.
 • Pre našich zákazníkov poskytujeme individuálne riešenia, preto Vám odporúčame dohodnúť si osobné stretnutie s našimi obchodnými zástupcami. Tí Vám navrhnú najoptimálnejšiu ponuku podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Tarify a ostatné dokumenty nájdete tu:

Dokumenty a tarify

TELEFONOVANIE

 • Volanie cez internet (VoIP) poskytuje rovnaký komfort ako cez pevnú linku, ceny sú však oveľa nižšie. Oproti pevnej linke ušetríte 30-60%* z doterajších nákladov. RadioLAN pre Vás zjednodušil všetky poplatky. Ak voláte viac, cena za minútu sa znižuje.
 • Čím vyššie minimálne mesačné hovorné platíte, tým nižšie sú ceny za minútu hovoru.
 • Ak voláte málo, nemusíte platiť žiaden paušál. Cena za minútu je však vyššia.
 • Ak voláte veľa, zvoľte si vyššie minimálne hovorné a získajte bezkonkurenčnú cenu volaní.

Príklad cien pre najčastejšie realizované slovenské volania:

SR a SUSEDNÉ KRAJINY IP hlas VoIP 100 IP hlas VoIP 50 IP hlas VoIP 20 IP hlas VoIP 10 IP hlas VoIP 0
Min. hovorné 120 € Min. hovorné 60 € Min. hovorné 24 € Min. hovorné 12 € Bez min. hovorného
Pevná linka Mobilní operátori Pevná linka Mobilní operátori Pevná linka Mobilní operátori Pevná linka Mobilní operátori Pevná linka Mobilní operátori
Krajina
Slovensko 0.040 € 0.070 € 0.043 € 0.085 € 0.047 € 0.100 € 0.050 € 0.115 € 0.058 € 0.140 €
Česká Republika, Rakúsko 0.079 € 0.158 € 0.086 € 0.173 € 0.094 € 0.187 € 0.101 € 0.202 € 0.115 € 0.230 €
Maďarsko, Nemecko, Poľsko 0.079 € 0.198 € 0.086 € 0.216 € 0.094 € 0.234 € 0.101 € 0.252 € 0.115 € 0.288 €
ÚSPORA 31.25% 50.00% 25.00% 39.28% 18.75% 28.56% 12.50% 17.84% 0.00% 0.00%

Všetky ceny sú uvedené v EUR/minúta hovoru (s DPH)

 • Pre viac informácií o ostatných minútových sadzbách a inštalačných poplatkoch navštívte sekciu Dokumenty a tarify.
 • Všetky linky (viac telefónnych čísel) je možné zahrnúť pod jedno minimálne hovorné a čerpať spoločne.
 • V prípade existujúcich analógových prístrojov je možné využiť aj tieto prostredníctvom prenajatého IP gateway zariadenia, alebo si môžete vybrať IP telefón z našej aktuálnej ponuky, resp. pripojiť priamo telefónnu ústredňu.
 • Taktiež máte pri programoch s minmálnym hovorným možnosť prenosu existujúcich telefónnych čísel. Volania vrámci siete RadioLAN sú vždy bezplatné, preto je výhodné používať VoIP RadioLAN všade tam, kde najviac voláte (napr. medzi pobočkami).
 • Naše hlasové služby môžete využívať aj v sieti iného poskytovateľa Internetového pripojenia (* neplatí pre program VoIP 0). Na využívanie služby IP Hlas je potrebné širokopásmové pripojenie do internetu.
 • Pre viac informácií si pozrite FAQ - Často kladené otázky.
 • Vaše podnety môžete smerovať emailom na office@radiolan.sk alebo telefonicky na tel. č. 02/33004000.

*Výberom programu s minimálnym hovorným sa zaväzujete pretelefonovať určitú minimálnu sumu bez DPH. Táto suma bude následne fakturovaná ako minimálna mesačná platba. Prechod na vyšší program je bezplatný. Prechod na nižší program je možný po uplynutí viazanosti a je spoplatnený jednorázovým poplatkom vo výške 16,67 € bez DPH.

SPRÁVA SIETÍ

 • Komplexná správa informačnej infraštruktúry v podniku
 • Poradenská a analytická činnosť v oblasti informačných systémov
 • Predaj výpočtovej techniky, príslušenstva a software
 • Servis a údržba kompletnej IT infraštruktúry
 • Zabezpečenie priebežnej profylaktiky a zálohovania údajov
 • Poradenstvo a realizácia komplexnej bezpečnostnej ochrany firmy
 • Návrh a realizácia internetových a sieťových pripojení firmy
 • Bezpečnostná ochrana firmy
 • Archivácia dát

BEZPEČNOSŤ

 • Ochrana perimetra
 • Sieťová bezpečnosť (Network security)
 • Ochrana uživateľských dát (Content security)
 • Ochrana mobilných užívateľov
 • Bezpečný prístup vrámci podniku (End-Point Security)
 • Bezpečnosť hlasovej komunikácie (Voice security)
 • Monitoring a riadenie bezpečnostnej infraštruktúry (Security management)
 • Datacentre Security
 • Ochrana hostiteľo

VPN

 • Oddelenie prepojenia vytvoreného v rámci infraštruktúry siete RadioLAN od internetu
 • Garancia parametrov služby - Round Trip Delay, Jitter
 • Zníženie nákladov na vnútrofiremné telefonovanie až o 100%
 • Možnosť použiť existujúce pripojenie do internetu prostredníctvom siete RadioLAN
 • Nepretržitý monitoring služby po zákaznícke zariadenia
 • Možnosť rýchlej zmeny parametrov služby - napr. videoprenosy pre určitú akciu a pod.
 • Vysoká efektivita z hľadiska pomeru cena/kvalita