FIRMY INTERNET TELEFONOVANIE SIETE
 
DOMÁCNOSTI
TECHNICKÁ PODPORA
02/3300 4111
podpora@radiolan.sk
ZÁKAZNÍCKA LINKA
02/3300 4000
office@radiolan.sk

Internet

Veľké firmy

NEOBMEDZENÝ
OBJEM DÁT
VYSOKÁ RÝCHLOSŤ
PRIDEĽOVANIE
IP ADRIES
ONLINE
PREHĽAD
ZÁLOŽNÉ
SPOJENIE
HOSTING
NADŠTANDARDNÉ
PODMIENKY
BEZ ČASOVEJ
VIAZANOSTI

Pevné pripojenie do siete internet s garantovanými parametrami, vhodné pre menšie a stredné spoločnosti s nárokmi na rýchlu, kvalitnú, efektívnu a stabilnú komunikáciu.

Služba je poskytovaná na báze pevného prístupového okruhu (optické pripojenie, metalické vedenie, FWA, licencované rádioreleové spoje). Je ideálnou platformou pre e-business a aplikácie, vyžadujúce garantované parametre spojenia.

Vašej firme zabezpečí národnú a medzinárodnú IP konektivitu, pričom dostupnosť služby a vyhradená prenosová kapacita sú v rámci garancie úrovne kvality služby štandardnou súčasťou zmluvy (SLA). Služba Vám bude poskytovaná na báze paušálnych poplatkov bez akýchkoľvek obmedzení na čas alebo objem prenesených dát a štandartne zahŕňa základné a doplnkové služby webhostingu, správy pošty a podobne.

Ponúkame Vám

 • Spoľahlivé a bezpečné pripojenie bez časovej viazanosti
 • Paušálne spoplatnenie pri neobmedzenom množstve prenesených dát
 • Zmluvne garantovanú dostupnosť služby a kapacitu prístupu do internetu
 • Maximálnu rýchlosť prístupu na domáce a zahraničné web stránky
 • On-line prístup prostredníctvom internetu k informáciám o využívaní služby
 • Ďalšie dodatočné služby
 • Prideľovanie IP adries
 • Mesačný online prehľad využívania služby RadioLAN on-line
 • back up – na Vašu žiadosť Vám bude zriadené záložné spojenie (v prípade výpadku primárnej linky Vaša prevádzka nebude prerušená, koncové zariadenie automaticky aktivuje spojenie prostredníctvom ISDN BRI rozhrania, alebo iného dostupného rozhrania)
 • Web priestor pre Vaše prezentácie na web serveroch RadioLAN
 • Nadštandardné podmienky pre Váš server umiestnený v technológii RadioLAN (klimatizované priestory, zálohované napájanie, optické prepojenie so SIX)
 • Možnosť prenájmu koncového zariadenia

Technické parametre služby

 • Rýchlosť pripojenia: od 512 kbps do N x 512 kbps (Upload/Download)
 • Pripojenie s vyhradeným pásmom na fyzickej vrstve - Point-to-Point (PTP)
 • Objem predplatených dát: neobmedzene
 • Časové obmedzenia: neobmedzene (stále pripojenie, platíte len paušál)
 • Počet pripojených PC: neobmedzene
 • Agregácia: bez agregácie
 • Verejné IP adresy podľa potreby

Zaujal Vás produkt?

 • V prípade, že Vás popisované riešenie zaujalo, obráťte sa prosím na naše obchodné oddelenie. Radi Vám poradíme, či zodpovieme Vaše prípadné otázky.
 • Vaše podnety môžete smerovať emailom na office@radiolan.sk, alebo telefonicky na tel. č. 02/33004000.
 • Pre našich zákazníkov poskytujeme individuálne riešenia, preto Vám odporúčame dohodnúť si osobné stretnutie s našimi obchodnými zástupcami. Tí Vám navrhnú najoptimálnejšiu ponuku podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Tarify a ostatné dokumenty nájdete tu:

Dokumenty a tarify