Správa sietí pre firmy - VPN | RadioLAN
FIRMY INTERNET TELEFONOVANIE SIETE
 
DOMÁCNOSTI
TECHNICKÁ PODPORA
02/3300 4111
podpora@radiolan.sk
ZÁKAZNÍCKA LINKA
02/3300 4000
office@radiolan.sk

Oddelenie prepojenia vytvoreného v rámci infraštruktúry siete RadioLAN od internetu

Garancia parametrov služby - Round Trip Delay, Jitter

Zníženie nákladov na vnútrofiremné telefonovanie až o 100%

Možnosť použiť existujúce pripojenie do internetu prostredníctvom siete RadioLAN

Nepretržitý monitoring služby po zákaznícke zariadenia

Možnosť rýchlej zmeny parametrov služby - napr. videoprenosy pre určitú akciu a pod.

Vysoká efektivita z hľadiska pomeru cena/kvalita